OVIET thành hội viên của VCCI

Sau một năm thử thách về chất lượng sản phẩm và uy tín DN,OVIET đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI phê duyệt đơn đăng ký thành viên và trở thành Hội viên chính thức trong Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam. OVIET cam kết luôn luôn đem lại cho […]